Catucuwassa jo wuodesta 1748!

Yhdistys nimeltä Helsingin Wanha Waruswäci ia Caupungin Hywät Asuckat perustettiin Helsingissä 1997. Se kokoaa riveihinsä niitä henkilöitä, jotka haluavat harrastaa ja elävöittää 1700-luvun historiaa. Jäseniä on satakunta ja joukko jakaantuu kutakuinkin tasan musketööreihin ja kaupungin hyviin asukkaisiin.

Cuten caickialla nycyän cowin yleistä on, ajan-cohtaisen toimintamme löydätte facebookista

Joulubaali 2018

LAUANTAINA 24. MARRAS-CUUDA wietetän iällen wuosidtaisda historian eläwöidtäjäin iuhlaa TENALJI VON FERSENIN Joulu-Baalin muodossa.

Tapahtuman www-sivu
Event webpage in English
Facebook

Lisätietoja: info@hww.fi

Erkin epistolat

Erkin Epistolat WWW

Ehrensvärd 300v – Le Grand Bal Masqué kuvakirja

Suomenlinnassa 9.10.2010 järjestetystä Ehrensvärd 300v naamiaisbaalista on valmistunut kuvakirja.

Liittycaa jasenexi

Tervetuloa mukaan toimintaan! Wanha waruswäki ja kaupungin hywät asukkaat ottavat sinut awosylin wastaan!

Helsingin Wanha Waruswäci ia Caupungin Hywät Asuckat r.y.

Olemme joukko historian ja mustaruutiammunnan ystäviä. Harrastamme 1700-luvun historiaa myös käytännössä.

Osastomme uniformut ovat tarkkoja jäljennöksiä Helsingin Kaupungin Jalkaväen asusteista vuodelta 1748. Tuohon aikaan jokaisen veroa maksavan miehen oli hankittava itselleen varusteet ja liityttävä kaupungin varusjoukkoon.

Helsingfors Gamla Wapenkar och Stadens Gode Innewanare r.f.

Vij äro ett sällskap af historiavänner hvem äro intresserade om 1700-talets historia också i praktiken. Vårt sällskap hafver namnet Helsingfors Gamla Wapenkör och Stadens Gode Innewånare r.f.

Våra uniformer äro exakta kopier af utrustning för Helsingfors Stads Infanteri från Åhr 1748. Under 1700-talet var varje skattbetalande stadens innevånare skyldig att skaffa sig en full utrustning och vara med i vapenkåret.

Become a member

Become a member in H.W.W.C.H.A.