Militärläger i Lovisa
29.6.-1.7.2007

Bästa historieintresserade!

Hans Majestät Konung Adolf Fredrik, karolinska tidens musketörer, kanoner, adelskvinnor, tiggare och handarbetare i 1700-tals historisk evenemang!

Lovisa Stads Goda Inwånare rf ordnar 30.6-1.7 ett historiskt militärläger på området kring landfästningen i Lovisa. Denna gång deltar lägret Arma Aboa (fi), Mikko Ojalas styckeman, Tavastehus Gamla Slottsgille rf:s levandegöra, Fredrikstens Artillerie Compagnie (nor), Preobrazhensky Life Guards (rus/est). I de militära arrangemangen kring militärlägret medverkar Helsingfors Gamla Wapenkår och Stadens Goda Inwånare rf. Båda föreningarnas verksamhet kretsar sig kring 1750-talet.

Lägrets huvudplats äger rum på landfästningen Ungern, som byggdes i Sverige-Finland på 1750 talet som gränsbefästning mot öster. Som en följd av freden i Åbo 1743 kom den nya gränsen mellan Sverige-Finland och Ryssland att ligga ca. 14 km från dagens Lovisa stad. Den svenska riksdagen beslöt 1746-47 att befästa Finland. Enligt Augustin Ehrensvärds uppgjorda planer byggdes Sveaborgs fästning utanför Helsingfors och utanför den dåvarande staden Degerby (senare Lovisa) sjöfästningen Svartholm och i staden landfästningarna. Svartholms sjöfästning besegrades av ryska trupper år 1808 och snart efter detta intogs även Sveaborg av ryssarna.

Militärlägret är avsett för historiska grupper från Caroliner-tiden (ca. 1680-1770). Under lägret försöker vi så långt som möjligt hålla fast vid historiska vanor: övernattning i 1700-tals tält, mat i 1700-tals stil, exercis och ordning i lägret som på 1700-talet.

Det historiska evenemanget har sina anor i kung Adolf Fredriks besök till Degerby stad och Svartholm år 1752. Konungen fäste tycke vid staden och gav staden det nya namnet Lovisa efter sin maka Lovisa Ulrika. I de årligen ordnade festligheterna har deltagit ca. 60-120 utklädda historieintresserade.

Välkommen till Lovisa, till det Svenska rikets östra stad åren 1745-1809 !

Med vänliga hälsningar

Loviisan Kaupungin Hywät Asukkaat - Lovisa Stads Goda Inwånare ry

Keimo Ahokanto

Lovisa, Finland

Lägerprogram finns här